This is some blog description about this site

نحوه به روزرسانی Firmware سوئیچ های MES14xx و MES24xx التکس

نحوه به روزرسانی Firmware سوئیچ های MES14xx و MES24xx التکس

به روزرسانی Firmware سوئیچ های التکس مانند سایر برندهای دیگر هر چند وقت یکبار بایستی انجام شود. دلایل مختلفی وجود دارد که نیاز است سوئیچ ها و روترهای التکس را به روز رسانی کنید که عبارتند از:

ادامه خواندن
432 بازدید
0 Comments