درباره دوره های آموزشی EMC نورانو

دوره آموزشی EMC Unity Administration نورانو به شما کمک می کند تا دانش لازم را در مورد ویژگی ها و عملکردهای کلیدی و همچنین موارد استفاده سیستم ذخیره سازی EMC Unity بیاموزید.

در این دوره همچنین می توانید مباحثی مانند مدیریت سیستم، آشنایی با سیستم ذخیره سازی، دسترسی به منابع ذخیره سازی، مقیاس پذیری و ویژگی های توسعه پذیر، کارایی ذخیره سازی، ویژگی های محافظت از داده و ویژگی های انتقال داده را بیاموزید.

دوره های آموزشی EMC نورانو

نرم افزار حسابداری

دانشجویان باید از دانش و مهارت های مرتبط با موارد زیر برخوردار باشند:

  • مفاهیم شبکه ذخیره سازی
  • مفاهیم RAID
  • اترنت و شبکه TCP/IP
  • ویندوز
  • یونیکس/لینوکس
  • دوره های مرتبط: